Einstein

Kolega Oskara, chłopiec ma wodogłowie.

Źródło: streszczenia.pl