Czas i miejsce akcji

Rozmowy Oskarka i pani Róży odbywają się w szpitalu (czasem na spacerze lub, w czasie Bożego Narodzenia, w domu Róży). W szpitalu także pisze chłopiec listy. Jest zima, grudzień. Opowieść rozpoczyna się kilkanaście dni przed świętami Bożego Narodzenia i trwa krótko, bo do końca roku.

Źródło: streszczenia.pl